World Horse Transport

Certificaten

Over

Certificeringen

Om paarden vanuit Nederland naar een ander land binnen Europa of daarbuiten te (laten) vervoeren, is het noodzakelijk dat uw paard door de NVWA gekeurd en/of gecertificeerd wordt. Deze keuringen kunnen plaatsvinden bij ons op locatie, waardoor u van een gunstiger tarief mee profiteert. Uiteraard kunnen we de keuringsarts ook op úw locatie laten komen.

Als aanvullende dienst kunnen wij voor zowel particulieren als bedrijven de traces aanvraag doen en keuringen aanvragen bij de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit). Hierbij controleert de keuringsarts onder andere de identiteit van het paard en of de fitheid van het dier afdoende is om vervoerd te worden. De aanvraag van deze keuringen en/of certificeringen is een gecompliceerde handeling geworden. We nemen u dit dan ook graag uit handen.

Download vergunningen

NIWO Vergunning

NVWA Vergunning voor Vervoerders

Certificaat goedkeuring van het wegvervoermiddel VFN-85-R
Certificaat goedkeuring van het wegvervoermiddel VFX-39-N
Certificaat goedkeuring van het wegvervoermiddel Q-AKM-305
Certificaat goedkeuring van het wegvervoermiddel VGN-09-V
Certificaat goedkeuring van het wegvervoermiddel Q-ALK-188
Certificaat goedkeuring van het wegvervoermiddel 1-YNZ-464

OVER

Erkenningsnummer

Al onze transporten en voertuigen voldoen aan de nieuwste wettelijke vereisten conform verordening (EG) Nr. 1/2009 VAN DE RAAD, van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van de Verordening (EG) nr. 1255/97

Erkenningsnummer van World Horse Transport BV: 320480.

Onze voertuigen zijn RDW-gekeurd en beschikken over de betreffende RDW-certificaten van goedkeuring voor lange transporten conform artikel 18 Verordening (EG), nr.1/2009. Tevens zijn wij gecertificeerd door de onderstaande instanties en vergunning-verstrekkers:


Spaanse 
Vestiging

Door onze Spaanse vestiging genaamd World Equus Export kunnen eveneens keuringen aanvraagt worden voor het Transport vanuit Spanje. World Equus Export is net als World Horse Transport onderdeel van World Horses. Onze Spaanse collega’s halen uw paarden op in Spanje en verzorgen de keuringen en traces voorafgaand aan het transport. Voor meer informatie over onze Spaanse vestiging klik op de knop hieronder.

Lid van ATA

World Horses is lid van de Animal Transport Association, een internationale non-profit organisatie die het veilige en humane dierentransport ten doel stelt. De ATA is een organisatie met een wereldwijd lidmaatschap van diverse partijen. Zij dienen als hulpmiddel voor diegenen die zich bekommeren om de humane omgang met, en transport van dieren.

Lid van VPETN

De Vereniging Paarden Export en Transport Nederland heeft als doel het behartigen van de belangen en het bevorderen van de import en export van paarden, -sperma en -embryo’s binnen Europa en naar derde landen (buiten de EU). De VPETN houdt zich voornamelijk bezig met het verkrijgen en verbeteren van exportcertificaten. Ook is dit het aanspreekpunt voor export en transport voor belanghebbende organisaties en het Ministerie van LNV en de NVWA.

Neem contact op

+31 (0)318 745 175

transport@world-horses.com